Työajanseuranta

Työajanseuranta dokumentoi työtunnit automatisoidusti ja reaaliajassa. Palvelu sopii kaikille organisaatioille, jotka haluavat työajanseurantajärjestelmältään käytön helppouden lisäksi joustavuutta, tehokasta tekemisen seuraamista sekä monipuolisia integrointimahdollisuuksia. Työajanseuranta on osa Jotbar Solutions Oy:n toimintaa.

Työajanseuranta osana jotbarin toimintaa

Jotware Oy on osa JotBar-konsernia, ja työajanseuranta kuuluu osaksi Jotbar Solutions Oy:n toimintaa. Jotbar Solutions Oy toimittaa työajanseuranta-, kulunvalvonta- ja logistiikkaratkaisuja. Jotbarin toiminta osittaisjakautui kahteen eri yritykseen vuonna 2019, minkä seurauksena Jotware Oy perustettiin. Toimimme saumattomasti yhteistyössä JotBar -työajan ja töidenseurannan kanssa. Jotbar -teknologia tarjoaa tehokkaan ja helpon tavan työaikakirjauksiin.

Työaikalaki velvoittaa työajanseurantaan

Työtuntien seuranta ja dokumentointi on työaikalain vaatima velvollisuus. Lain mukaan työnantaja on velvollinen pitämään kirjaa tehdyistä työtunneista ja niistä suoritetuista korvauksista työntekijäkohtaisesti (Työaikalaki, 7 luku, 32 §).

JotBar-työajanseurantajärjestelmän avulla työaikalaissa ja työsopimuksessa määritelty työaika sekä poikkeamat voidaan näyttää toteen luotettavasti, helposti ja nopeasti. Järjestelmä rekisteröi työhön käytetyn ajan liukumineen ja ylitöineen sekä tuottaa tarvittavat raportit viranomaisille.

Miten JotBarin työajanseuranta toimii?

Reaaliaikaisesti toimiva JotBar-työajanseuranta rekisteröi henkilöstön päivittäiset työajat ja kohdistaa työajan oikeille kustannuspaikoille, osastoille ja projekteille.

JotBar-työajanseurantajärjestelmän käyttö on tehty mahdollisimman helpoksi: työntekijän tarvitsee ainoastaan leimata, ja järjestelmä erittelee automaattisesti

käytössä olevat lisät liukumat poissaolot lomasaldokertymät työaikapankkiin kertyneet tunnit ylityöt sekä tuntityöt. JotBar-teknologia mahdollistaa monet eri leimauskäytännöt. Reaaliaikaisten työn leimauksien lisäksi työaikakirjauksia on mahdollista tehdä myös ennakkoon ja jälkikäteen. Esimiehille tarkoitetun käyttöliittymän avulla voidaan nähdä samalla kertaa alaisten viikoittaiset työajat. Poikkeamat työajoissa ovat nähtävissä havainnollisesti eroteltuina, jolloin yksittäisen henkilön leimaustapahtumia päästään helposti tarkastelemaan.