Kulunvalvonta

JotWare kulunvalvonta – Tehokasta ja turvallista henkilöliikenteen hallintaa

Jotware-kulunvalvonta ja muut turvaratkaisut skaalautuvat helposti erilaisten ja erikokoisten yritysten
tarpeisiin. Kulunvalvonta voidaan ottaa käyttöön vaiheittain, vaikka ovi kerrallaan. Jotware-
kulunvalvontajärjestelmä voi olla osa työajanseurantajärjestelmää.

Helppoutta ja turvallisuutta kulunvalvonnalla

Jotware kulunvalvonta ja muut turvaratkaisut skaalautuvat helposti erilaisten yritysten tarpeisiin ja voidaan ottaa käyttöön vaiheittain.

Jotware-kulunvalvontajärjestelmä on edullinen ja turvallinen tapa päästä eroon avaimista ja lukkojen sarjoituskustannuksista. Jotwaren kulunvalvontaratkaisun avulla yritys voi seurata ja ohjata kiinteistöjen tai kokonaisen alueen henkilöliikennettä tehokkaasti. 

Järjestelmä toimii ethernet-verkossa ja on suoraan yhteydessä palvelimeen, joten erillisiä kalliita kaapelointeja tai keskittimiä ei tarvita. Asentaminen käy nopeasti ja kulunvalvonnan hyödyt saadaan käyttöön ilman turhia viivytyksiä. Kulunvalvonnan turvatasot määritellään asiakkaan vaatimusten mukaan. 

Jotware-kulunvalvonnan pohjana on ohjelmisto, jonka avulla ohjataan koko järjestelmän toimintaa: henkilötietoja, kulkuoikeuksia, kalentereita, kello-ohjauksia ja muita perustietoja.. Jokaisesta oven avauksesta jää järjestelmään jälki.

Avaimeton kulkutunniste helpottaa liikkumista ja tehostaa kulunvalvontaa yrityksen toimitiloissa.
Kulunvalvontajärjestelmässä voi olla henkilökohtaiset kulkukortit tai se voidaan yhdistää älypuhelimeen.
  • Ovien ja porttien avaukset tapahtuvat henkilökohtaisella kulkukortilla tai -tägillä RFID- tekniikkaa hyödyntäen tai älypuhelinta käyttäen. Jotware valvoo ovien käyttöä ja hälyttää poikkeavista toiminnoista, mikäli ovitunnisteet on kytketty järjestelmään mukaan.
  • Kulkuoikeudet voidaan määritellä eri oville ja vaikka jokaiselle henkilölle erilaisiksi työtehtävien ja työaikojen mukaan. Järjestelmä huolehtii ovien aukipidosta ja sulkemisesta sekä rekisteröi ovien avaamiset ja avausyritykset. Hälytykset määritellään asiakasyrityksen tarpeen mukaisesti.
  • Ovien toimintaa ohjaavat kulunvalvontapäätteet. Ne voidaan akkuvarmentaa, jotta taataan toiminta sähkökatkoksenkin aikana. Kulunvalvontapäätteet ovat itsenäisiä laitteita, jotka rekisteröivät tapahtumia myös offline-tilassa esimerkiksi paikallisverkon häiriöiden aikana. Kulunvalvontapäätteiltä tiedot siirtyvät keskitettyyn Jotware-kantaan, josta voidaan hakea tietoja ja tulostaa kattavia kulunvalvonnan raportteja.

Hälytykset voidaan asettaa menemään suoraan vartiointiliikkeeseen tai kännykkään

Jotware-kulunvalvontajärjestelmään on saatavilla vartijanäyttö, jolloin sitä voidaan valvoa ja ohjata
keskitetysti vartiointiliikkeestä. 
Kulunvalvonta on helposti siirrettävissä myös asiakkaan haluamaan laitteeseen, kuten
matkapuhelimeen. Portteja voidaan hallita kamerapuhelimella, josta on yhteys käyttöliittymään.
Kamerapuhelin mahdollistaa porttivahdille kuvallisen puheyhteyden portille tai oville.
Järjestelmään sisältyvät kulku- ja hälytystapahtumien vastaanotto, ohjaus, seuranta ja raportointi.
Järjestelmä on helposti liitettävissä muihin järjestelmiin, mm.

  • rikosilmoitinjärjestelmiin
  • videojärjestelmiin
  • rakennusautomaatiojärjestelmiin
  • palojärjestelmiin ja
  • henkilöturvajärjestelmiin.
Kulunvalvonta voidaan yhdistää vartijanäyttö tai kamerapuhelin.

Kulunvalvontapäätteet

Jotware kulunvalvontapäätteet ohjaavat ovia, portteja ja hissejä. Ne voidaan asentaa joko toimipisteelle tai keskitetysti keskukseen. Kulunvalvontapäätteet ovat älykkäitä, joten järjestelmää ohjaavan palvelimen häiriötilanteessa tai tietoliikennekatkoksessa, ne toimivat edelleen niin että kulku ovista, porteista, hisseistä on häiriötöntä. Kaikki kulkutieto, myös luvattomat kulkuyritykset rekisteröidään. Päätteisiin voidaan asettaa kulkutasoja ja kulkuaikoja, toisin sanoen henkilöllä tai henkilöryhmällä on oikeus kulkea ennalta asetettuina päivinä tietyn aikavälin sisällä, esim. maanantaista perjantaihin klo. 7.00 – 18.00 välisenä aikana.

Ohjaa ovia, portteja ja hissejä kulunvalvontapäätteiden avulla.

Kameravalvonta

Jotware kulunvalvontaratkaisu voi sisältää myös kameravalvonnan. Valvontakameroina Jotware
Solutions tarjoaa säänkestäviä, Mobotix-merkkisiä IP-kameroita. Kameroita käytetään tyypillisesti
yritysten porteilla tai valvomaan tuotantotiloja ja varastoa.

Seuraa videokuvaa selaimelta – ilman lisäosia

Verkkoon kytketyn valvontakameran kuvaa voidaan katsella selaimella ilman lisäohjelmia. Kamera voi myös tallentaa rutiininomaisesti kuvia palvelimelle tai lähettää niitä sähköpostilla. Kuvalähetys voidaan aktivoida toimimaan liikkeeseen perustuvan hälytyksen yhteydessä. Samalla selaimella voidaan seurata ja hallinnoida jopa kymmenien kameroiden kuvaa. Mobotix-kamerat tuottavat myös pienempiä kuvia, joita voidaan katsella PDA-laitteitta tai älypuhelimilla.

Lisätietoa tarjoamistamme kameraratkaisuista löydät Mobotixin kotisivuilta!

Kamerevalvonta lisää työpaikan turvallisuutta ja voidaan ottaa osaksi kulunvalvontajärjestelmää.